När företag utvärderar sina flödesprocesser för att identifiera risker i distributionskedjan, är inte sällan transporter en stor och viktig del. TKL Kundportal stödjer er i processen för att optimera era logistikflöden genom överskådlig, transparent och detaljerad transportplanering. Resultatet blir transporter som linjerar med övriga delar i distributionskedjan – i en och samma plattform.

Effektivisera logistikflödet

Att transporter är kritiska moment i försörjningskedjan råder det inget tvivel om. Fördröjningar och flaskhalsar är både tids- och kostnadskrävande och kan i slutändan leda till minskad kundnöjdhet när fördröjningar påverkar slutleveranser. TKL Kundportal öppnar upp för en mer effektiv transportplanering som minskar riskerna för kostsamma stopp i transportkedjan. I ett användarvänligt gränssnitt kan ni jämföra olika transportalternativ och boka frakter med hänsyn till viktiga ledtider i linje med ert övergripande materialflöde. Med full insyn och överblick över alla transporter i TKL Kundportal kan ni med hjälp av uppdateringar i realtid även följa och förändra logistikflödet baserat på transporternas aktuella status.

Kostnadsoptimerade transporter med TKL Kundportal

Med alla transportalternativ samlade i TKL Kundportal är det nu enklare än någonsin att jämföra och beräkna fraktkostnader för olika transportlösningar. Ni kan hålla er uppdaterade på marknadens prisläge och anpassa fraktbokningar efter rådande omständigheter för att säkerställa det mest kostnadseffektiva upplägget. Eftersom vi är en neutral part, obunden till till specifika aktörer kan ni vara trygga i att de fraktalternativ som presenteras i TKL Kundportal alltid är de mest kostnadseffektiva för ert företag.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss