Rätt sak, på rätt plats, i rätt tid är vad som definierar Just In Time-produktion – ett arbetssätt som blir allt vanligare i tillverkningsindustrin i takt med ökad global konkurrens. Oavsett om era utmaningar finns i att minimera ledtider, effektivisera arbetsprocesser eller minimera kostnader kan rätt lösning för er logistikhantering säkra ert produktionsflöde och ge ökad lönsamhet. TKL Kundportal är nyckeln som leder till det resursoptimerade logistikflöde som JIT-produktion kräver – låt oss förklara hur.

Överskådlig frakthantering direkt i portalen 

Genom att erbjuda fullständig insyn och kontroll över era transporter stödjer TKL Kundportal er JIT-produktion. I portalen får ni ta del av de mest kvalitativa transportlösningarna inom tåg, lastbil, sjö och flygfrakt och ni kan enkelt skapa ett förutsägbart och precist logistikflöde med några klick – så att kostnader för lagerhållning och buffertar av material kan hållas nere. Tillgängliga fraktalternativ presenteras på ett överskådligt sätt i portalen och ni kan jämföra och boka frakter med hänsyn till viktiga ledtider och kostnadsalternativ för er verksamhet. Ladda sedan upp alla nödvändiga fraktdokument i portalen – och få indikation på om något dokument saknas som riskerar förseningar i era transporter.

Optimerad logistikstyrning med realtidsinformation

När förutsättningen för JIT-produktion är att material och varor ska produceras och förflyttas i en given takt, är tillgången till realtidsinformation i TKL Kundportal ett kraftfullt verktyg. I portalen kan ni enkelt följa era pågående transporter 24 timmar om dygnet och upptäcka eventuella avvikelser i god tid. Det öppnar upp till möjligheter för er att kunna justera produktionsflödet baserat på transporternas aktuella status – så att ni kan säkra ett kontinuerligt materialflödet som linjerar med produktionens behov.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal och kan hantera och följa upp era frakter via en och samma plattform. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss