Global logistik och leverantörskedjor, som numera snarare kan liknas vid ett komplext nätverk än en linje mellan punkt A och punkt B, kan vara svåra att överblicka och ännu svårare att kontrollera. Detta innebär att företag och organisationer, bara för att hålla sig flytande, tidigare ofta har varit tvungna att avsätta substantiella resurser för att administrera sina leverantörskedjor. Samtidigt har digitaliseringen, och de senaste årens omfattande tekniska utveckling inom transportsektorn, skapat möjligheter vi tidigare bara kunnat drömma om.

Logistik som det borde vara

Det är ur denna verkligheten som vår vision om ett enklare sätt att hantera transporter på föddes – och nu har den visionen blivit till verklighet. Vi har analyserat marknadens behov och utvecklat samt integrerat ett stort antal system för att nu kunna presentera en portal som förkroppsligar logistik som det borde vara. Därför är det med stor stolthet och framtidstro som vi lanserar TKL Kundportal. En plattform där du kan jämföra, boka, hantera och kontrollera alla dina transporter – världen över. Välkommen till logistik som det borde vara.

Jämför och boka transporter

För varje givet scenario finns det ofta ett mycket stort antal transportalternativ som matchar ditt företags behov. Med TKL Kundportal kan du enkelt jämföra alla tillgängliga transporter och boka den lösningen som passar dig allra bäst.

Följ dina transporter i realtid

Med TKL Kundportal är det enkelt att få en fullständig överblick och ha kontroll över dina pågående transporter. Under alla dygnets timmar och alla årets dagar kan du följa status och geografisk position på alla dina sändningar.

Hantera dina fraktdokument

Beroende på leveransens avgångs- och destinationsort samt godsets karaktär kan hantering av fraktdokument vara tidskrävande och frustrerande. Med TKL Kundportal blir du notifierad när ett dokument behöver skickas in, därefter kan du smidigt ladda upp dokumentet.

Vill du veta mer om TKL Kundportal eller använda den för dina transporter? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss Läs kundcase