TKL har en annonskampanj om frakter till och från Norge. Annonsen går i de heltäckande gratistidningarna Finnveden. nu. Höglandet.nu och Jönköping.nu.