Att importera gods från Kina är vanligt förekommande bland europeiska företag. Men hur går man tillväga, och vad kostar det egentligen? Vi på TKL Logistics ämnar att lätta lite på oklarheterna kring processen att importera från Kina.

Misstag kan bli dyra

Det finns många saker att hålla reda på gällande import från Kina, bland annat: noggrann dokumentation, priser och hantering av frakt. EU:s direktiv för att importera varor är strikta och ej förhandlingsbara, vilket gör att du som importerar måste säkerställa att olika direktiv och standarder följs, exempelvis RoHS. Om inte alla krav uppfylls kan godset fastna i tullen och sedan returneras till Kina – vilket kan komma att kosta dig mycket pengar.

Vad betalar jag för? – Vanliga avgifter för din transport

Själva frakten är en konst i sig som kan vara väldigt svår att förstå sig på. Det är ofta många mellanhänder och steg för att ditt gods ska ta sig från Kina till Sverige, vilket kan röra till det för dig som importerar. I vissa fall är inte ens fraktbolagen benägna att förklara vad som skall betalas, eller varför. Här är några av de avgifter du som importör bör hålla koll på:

  • Från fabrik till lastning

Ditt gods har fått grönt ljus från fabriken och uppfyller alla direktiv för att importeras. Nu ska det ta sig från fabriken till exempelvis lasthamnen för att sedan fraktas till Europa. Denna transport har en avgift som är täckt i många FOB (free on board)-offerter, och kan därmed bli en “dold” avgift som du inte behöver bry dig om. Men var observant på att en fraktavgift kan förekomma.

  • Fraktkostnad

Fraktkostnaden baseras på en mängd faktorer såsom godsets vikt, volym och karaktär. Dessutom påverkar oljepriset, växelkurser, val av transportör och vilken fraktmetod du väljer. Alla transportmetoder har olika omräkningsfaktorer vilket kan göra det komplicerat att beräkna den exakta kostnaden för din transport. Kontakta oss på TKL så hjälper vi dig med detta.

  • Försäkring

Att försäkra sitt gods är något som vi på TKL Logistics rekommenderar alla importörer att göra, framförallt när det rör sig om långa sträckor och mycket hantering av godset. Här kan du räkna med att få betala någonstans mellan 500 till 1 500 kronor som täcker eventuella transportskador – som annars kan bli väldigt dyra.

  • Hamn/terminalavgift

När du använder dig av sjöfrakt tillkommer hamn/terminalavgifter, som brukar vara mycket högre än själva fraktkostnaden. Dessa avgifter är sällan inräknade i offerten när du bokar frakt från fabriken. Se därför till att alltid ha hamn/terminalavgiften inräknad när du bokar frakt, för att undvika stora avgifter och fakturor i efterhand.

  • Fraktsedel och förtullning

Dessa två kommer att kosta dig uppemot 600 kronor vardera, och är nödvändiga för att ta emot godset. Vill du minimera utgifter kan du välja att göra förtullningen själv. Men för en liten summa kan ditt fraktbolag sköta det åt dig, och spara dig både tid och energi.

  • Från hamn till destination

Väl framme på svensk mark – efter förtullning och lossning – är godset redo att transporteras. Kostnaden för lastbilstransport är väldigt varierande beroende på volym och slutdestination.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter. Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara!

Kontakta oss Vår kundportal