Att importera litiumbatterier och annat farligt gods från Kina är vanligt för många företag, som ibland livnär sig på importen från öst. Idag är lastbilsfrakt och sjöfrakt de två vanligaste fraktmetoderna att transportera denna typ av gods med. Båda alternativ finner olika styrkor i sina processer, men vilken är egentligen den lämpligaste metoden?

Frakt av batterier

Internationella regler och bestämmelser kräver särskild hantering och andra tillvägagångssätt vid transport av just batterier och farligt gods, i jämförelse med andra typer av gods. Godset måste märkas med varningsskyltar på korrekt sätt, hanteras extra varsamt, samt fraktas i lämpliga containrar såsom kylcontainrar, beroende på typ av gods. Dessutom är fraktmetoder som flygfrakt förbjudet på grund av av brand- och olycksrisker.

Lastbilsfrakt eller sjöfrakt?

Lastbilsfrakt är, med faktorer som bland annat en imponerande ledtid på 14-16 dagar, den mest attraktiva fraktmetoden för farligt gods idag. Andra faktorer som kostnadseffektivitet och leveransprecision stärker detta ytterligare. Trots att transport av batterier kräver stora förberedelser, skiljer sig tidsåtgången markant vid godshantering gentemot sjöfrakt, där det kan ta flera veckor att påbörja lastning och frakt. Sjöfrakt är ett billigare alternativ sett till volym, men har i jämförelse med lastbilsfrakt en mer avancerad process som brukar resultera i minst en tredubblad ledtid. Vid sjöfrakt från Kina krävs vanligtvis mer dokumentation kring vad som fraktas och hur det ska skötas. Den komplexa processen innebär också fler moment, vilket i sin tur ökar risken att godset blir skadat innan det når sin slutdestination. Den korta ledtiden, kostnadseffektiviteten och flexibiliteten gör lastbilsfrakt till den mest attraktiva fraktmetoden när du ska transportera batterier från Kina. Vi på TKL Logistics har ett brett nätverk och flera lokala kontor i Kina, vilket innebär att vi kan erbjuda stor flexibilitet och täta avgångar – oavsett tid och plats. Som kund hos oss har du även full koll på ditt gods och dess rutt genom vår kundportal, samtidigt som du har en personlig kontakt hos oss – alltid till ditt förfogande.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter. Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara!

Läs mer om lastbilsfrakt Kontakta oss Vår kundportal