Helgtrafik Jul & Nyår 2019

I detta dokumentet finner du information om årets helgtrafik rörande vägtransporter inom Europa. Här visar vi
vägledande information om sista utlastningsdag med framkomst före jul.