Har du drabbats av uteblivna transporter från Kina, eller är du rädd för förseningar till följd av covid-19? Med en ledtid runt två veckor tipsar vi på TKL Logistics om lastbilsfrakt: en lösning för att snabbt och flexibelt frakta gods från Kina till Sverige.

Försenade och uteblivna leveranser…

Coronaviruset har slagit hårt mot världshandeln under årets första hälft. Som en ganska självklar följd av viruset har människans möjlighet att jobba och röra sig fritt begränsats för att minimera smittspridning. Detta inkluderar personer som jobbar inom logistik och frakt, där exempelvis hamnar har haft reducerad arbetsstyrka. Som en följd av detta har vissa företagare och importörer drabbats hårt på grund av försenade eller uteblivna leveranser.

…drabbar inte lastbilstransporterna

Sett till volym står sjöfrakt för större delen av frakter mellan Kina och Sverige. För större volymer är det oftast det billigaste alternativet vid import från Kina, men också det långsammaste. För att undvika att bli drabbad av en försenad eller utebliven leverans som enkelt kan uppstå i dagens handelsklimat, vill vi på TKL Logistics tipsa om lastbilstransport mellan Europa och Kina. Detta är både ett tids- och kostnadseffektivt alternativ som – med sin flexibilitet på vägen – inte har en lika nedsatt kapacitet som hamnarna i Kina.

Det snabbaste transportsättet

Lastbilsfrakt är alltså ett perfekt alternativ när du behöver boka en transport som får hem ditt gods snabbt från Kina. I och med covid-19 görs en extra omlastning på gränsen mellan Kina och Europa av säkerhetsskäl. Detta påverkar den totala ledtiden väldigt lite i jämförelse med de förseningar som kan uppstå vid andra fraktalternativ. Med en ledtid på 12-16 dagar är lastbilstransport det snabbaste sättet att frakta från Kina till Sverige – bortsett från flygfrakter som i bästa fall inte drabbats av förseningar. Lastbilstransporterna är väldigt flexibla, lastning kan ske i princip vart som helst och rutten kan enkelt korrigeras vid behov. Därför är det mindre troligt att komplikationer uppstår till följd av exempelvis covid-19 eller andra oförutsägbara händelser. Med lastbilstransport från Kina fraktar du med fördel även farligt gods och batterier. Oavsett om du behöver frakta en hel container eller en liten volym gods så är det enkelt att ordna med lastbilstransport. Med flera kontor runt om i Kina kan vi på TKL Logistics garantera dig smidiga helhetslösningar – oavsett vart i Kina du skulle vilja boka din transport från. Vi erbjuder dig som kund fullbordad service genom en personlig kontaktperson hos oss längs med hela förloppet, samtidigt som du kan klicka in dig på vår kundportal och följa din frakt – hela vägen fram. Har du frågor om lastbilsfrakt? Varmt välkommen att höra av dig till oss på TKL Logistics.

Kontakta oss Läs mer om lastbilsfrakt Vår kundportal