Intresset för effektiva digitala lösningar har de senaste åren varit stort i transport- och logistikbranschen. Vi på TKL Logistics ser en nyfikenhet hos importerande företag kring vilka möjligheter som finns med nya digitala arbetssätt. TKL Kundportal är en innovativ plattform med en rad möjligheter till optimering av transporter, med tids- och kostnadseffektivisering som följd. Välkommen att ta del av hur ni kan effektivisera ert arbetssätt med digitala fraktdokument i TKL Kundportal.

Arbeta systematiskt

De digitala möjligheterna banar väg för nya tidsbesparande arbetssätt. Genom att digitalisera administrationen av fraktdokument finns tid och pengar att spara. Godstransporter från länder världen över är en process med flertalet olika steg. Att aktuell dokumentation, exempelvis fakturor och packlistor finns på plats är avgörande för att säkerställa intakta transportkedjor. I TKL Kundportal samlar ni systematiskt alla fraktdokument som rör planerade och pågående transporter – och undviker samtidigt felmarginaler som kan uppstå vid traditionell pappershantering.

Total överblick med digital dokumenthantering

Med alla fraktdokument samlade i TKL Kundportal får ni tillsammans med realtidsinformation kring fraktbokningar, en total överblick över transportflödet. Att tydligt se vilka fraktdokument som finns registrerade och vilka som saknas ger fullständig kontroll. Ni kan på ett tryggt sätt säkerställa att godset transporteras med alla nödvändiga dokument. Följaktligen undviks kostnadskrävande stopp längs transportvägen. Ni besparar er att söka efter dokument och information på flera olika ställen och samlar enkelt alla dokument i TKL Kundportal – så att ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss