Med hela världen som spelplan är vägarna till lönsam logistik många, men sällan likadana. Oavsett om er utmaning ligger i att hålla nere kostnaderna, minimera ledtiderna eller optimera med nya transportalternativ ämnar vi på TKL Logistics att ta er globala logistikhantering till en ny nivå. Vi leder vägen till ökad lönsamhet i tre steg – med hjälp av TKL Kundportal.

Global logistik på en ny nivå

Att hitta en gynnsam transportlösning där alla viktiga aspekter noggrant vägts mot varandra är avgörande för importerande och exporterande företag världen över. En komplex utmaning som med rätt lösning frambringar konkurrenskraft inom den globala logistiken. Med TKL Kundportal får ni all transporthantering i en plattform och kan enkelt navigera er fram i ett användarvänligt gränssnitt för att hitta den optimala lösningen för ert företag. Nedan följer tre utvalda funktioner i portalen som hjälper er att optimera era frakter.

Beräkna & jämför kostnader

Med TKL Kundportal kan ni hålla er uppdaterade på marknadens prisläge och anpassa era transporter efter aktuellt pris. Eftersom vi är en neutral part, obunden till specifika aktörer, kan ni känna er trygga i att vår portal alltid presenterar det mest kostnadseffektiva upplägget för just ert företag.

Hitta ett optimalt transportsätt

Oavsett om ni ämnar att stärka er hållbarhetsprofil med klimatsmarta val eller vill garantera er själva om en tidsbesparing i leveranskedjan öppnar TKL Kundportal upp till stora möjligheter att optimera era transportflöden. I portalen kan ni enkelt jämföra tillgängliga fraktalternativ och boka den fraktlösning som matchar ert behov bäst. Med hjälp av portalen kan ni enkelt kanalisera era transporter via en plattform – samtidigt som ni får ta del av de mest kvalitativa transportlösningarna inom sjöfrakt, lastbilsfrakt, tågfrakt och flygfrakt.

Få full koll på ledtider

Idag avsätter många företag substantiella resurser för att administrera sina transportflöden. Med TKL Kundportal får ni full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B och kan istället fokusera på det ni gör bäst. I portalen kan ni snabbt överblicka och kontrollera pågående transporter under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Logistik har tack vare realtidsinformation och TKL Kundportal aldrig varit enklare.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss