När TKL Logistics ställde frågan om Sesol ville vara bland de första kunderna att börja använda och testa TKL Kundportal var det inget snack om saken. För att hålla sig konkurrenskraftig i solcellsbranschen krävs det nämligen att man kontrollerar och administrerar sina relativt komplicerade leverantörskedjor på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

Sesol är ett snabbväxande företag i solcellsbranschen med huvudkontor i Jönköping. De har i nuläget ungefär 40 medarbetare – och planerar att bli många fler framöver. Företaget installerar solcellsanläggningar på alla typer av fastigheter i hela södra och mellersta Sverige.

Solcellsinstallationer är materialkrävande anläggningar och för att kunna erbjuda sina kunder både högkvalitativa och kostnadseffektiva solcellsanläggningar behöver Sesol använda sig av ett stort antal leverantörer från hela världen. För att undvika att låsa allt för mycket kapital i lagerhållning, samt minska behovet av lagerytor är det viktigt att leverantörskedjorna är okomplicerade att administrera och är tillförlitliga vad gäller punktlighet.

— Hela vår verksamhet bygger på att material från mer eller mindre samtliga kontinenter transporteras säkert och punktligt till våra lager och arbetsplatser. Att hitta de mest lämpliga och kostnadseffektiva transportlösningarna är därför helt avgörande för oss, säger Victor Salomonsson, VD på Sesol.

Sesol Kundcase

Genom att flytta över sin transporthantering från mer traditionella system till TKL Kundportal har Sesol kunnat ta ägandeskap över sin logistik på ett helt annat sätt än tidigare. Att enkelt kunna jämföra priser på olika transportlösningar har resulterat i stora kostnadsbesparingar. Dessutom upplever de numera att de har full kontroll och insyn under hela transportförloppet.

— I och med att vi nu kan kontrollera och följa materialflödet på ett helt annat sätt än tidigare har vi blivit mer snabbrörliga och flexibla. Vi vågar lita på att vår logistik håller och kan snabbt göra justeringar när det krävs, säger Cristian Appelberg, försäljningschef på Sesol.

Global logistik är komplicerat och det kan ofta kännas nästintill omöjligt att hantera sina transporter på ett optimalt sätt. För större, importberoende företag krävs det ofta mycket resurser och stor erfarenhet för att få det hela att fungera på ett tillfredsställande sätt.

— En av de viktigaste sakerna vi ville uppnå när vi tog fram TKL Kundportal var att göra det enkelt för våra kunder att hantera sina transporter på ett bra sätt. Och det känner jag verkligen att vi har lyckats med, säger Oscar Lundgren, VD på TKL Logistics.

Sesol beskriver just enkelheten och tidsbesparingen som en av de allra största fördelarna de har upplevt sedan de började använda TKL Kundportal.

— Logistiken kring vår verksamhet behöver fungera som ett urverk och vi har tidigare behövt lägga mycket tid och energi för att uppnå detta. Vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas och TKL Kundportal har för oss inneburit att vi kan undvika att bygga en stor, resurskrävande logistikavdelning, säger Emil Larsson, teknisk chef på Sesol. För Sesol har användandet av TKL Kundportal inneburit kostnadsbesparingar, mer effektiv logistik och en känsla av kontroll.

— Genom att använda TKL Kundportal för att hantera alla våra transporter har vi kunnat effektivisera vår logistik något enormt. Den är smidig att använda och vi har full kontroll hela vägen, avslutar Victor Salomonsson, VD på Sesol.

Vill du också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får du tillgång till TKL Kundportal, dessutom har du givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur du kan ta ditt företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Kontakta oss Vår kundportal