Idag ser vi ett ökat intresse för att tänka klimatsmart – det gäller både i samhället som stort men också för företagare runt om i Sverige och världen. Vi ser också att fler regelverk och bestämmelser uppkommer kring företags påverkan på miljön. Med det i beaktning vill även vi på TKL Logistics göra vad vi kan på vägen mot en hållbar transport- och logistikbransch. Därför har vi tagit fram ett nytt verktyg för våra kunder – både för er som redan idag tänker hållbart men också för er som precis har börjat fundera kring eller bidra till en mer hållbar värld.

I vår kundportal hittar ni som kund således nu ett verktyg där ni på ett överskådligt och tydligt sätt kan se hur mycket koldioxid era transporter genererar. Vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa er att uppnå era miljömål på ett effektivt sätt.

De nya funktionaliteter som vi lanserar redovisar hur stora era sändningars koldioxidutsläpp är totalt men också koldioxidutsläpp för respektive transportsätt under det senaste året. Ni kommer också kunna se hur mycket koldioxid per kilogram gods som genererats för de olika transportsätten. Vi vill med detta göra det enkelt för er att på sändningsnivå kunna hålla koll på hur mycket koldioxid som släppts ut. Denna statistik hoppas vi ska komma till användning både i små och stora klimatbeslut ni som företag kan stå inför.

Vi har tagit fram några exempel på hur det kan se ut i kundportalen när ni läser av er egen statistik.

Koldioxidutsläpp per transportsätt

I det här cirkeldiagrammet kan ni se hur stor andel av ert koldioxidutsläpp som kommer från respektive transportsätt. Vill ni sikta mot mer miljövänliga transporter är vår rekommendation att använda er mer av sjö- och/eller tågtransporter. Då kommer ni att kunna se hur de utgör majoriteten av cirkeldiagrammet. Dessutom är frakt med både båt och tåg oftast billigare än flyg och kurir för stora sändningar, alltså både bra för miljön och för plånboken.

Koldioxidutsläpp per kilogram gods

Här kan ni se hur mycket koldioxid per kilogram gods som era sändningar genererar. I diagrammet kan ni se att gods fraktat med sjö- och tågtransport släpper ut mindre koldioxid i förhållande till de andra transportsätten.

Koldioxidutsläpp per månad

Här ser ni hur många sändningar ni har varje månad i form av staplar. Linjen som går horisontellt över staplarna visar hur mycket koldioxid i kilogram som dessa sändningar genererat.

Varför är mätverktygen viktiga?

Majoriteten av all koldioxid som släpps ut bildas när fossila bränslen som exempelvis olja, kol och naturgas förbränns. Därför är transporter en starkt bidragande faktor i den ökade mängden utsläpp av koldioxid. Genom att redovisa hur stora just era utsläpp är hoppas vi att vi kan underlätta ert arbete med att utvärdera de klimatavtryck som ni gör.

Vi tror också att detta kan användas både som underlag till eventuell förändring men också för att visa på de goda val som ni redan gör idag. Varje sändning är unik där flera parametrar bör räknas in men vi hoppas denna miljörapport kan tydliggöra just aspekten koldioxidutsläpp.

I kundportalen kan ni se statistik över era egna sändningar. Har ni några frågor eller funderingar kring vår nya funktion? Tveka inte över att kontakta oss.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra skillnad för miljön.

Se din miljörapport Kontakta oss