E-handelns explosionsartade tillväxt har medfört utmaningar för transportsektorn, inte minst ur ett miljömässigt perspektiv. Som speditör har vi en avgörande roll i att navigera dessa utmaningar och bidra till en mer hållbar global logistik. Ett av de mest effektiva verktygen vi har till vårt förfogande är samordnade leveranser. Genom att optimera rutter, samlasta paket och använda intelligenta logistiksystem kan vi minska antalet transporter och därmed koldioxidavtrycket från frakt- och transportsektorn.

Fördelarna med samordnade leveranser:

  • Mindre trafik och trängsel: Genom att samordna leveranser och använda effektiva rutter kan vi minska antalet fordon på vägarna, vilket leder till mindre trafikstockningar och luftföroreningar.
  • Minskat koldioxidutsläpp: Färre fordon på vägarna innebär lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.
  • Ökad effektivitet: Genom att optimera rutter och samlasta paket kan vi spara tid och resurser, vilket leder till lägre kostnader och bättre service för våra kunder.
  • Förbättrad kundupplevelse: Samordnade leveranser kan leda till snabbare och mer tillförlitliga leveranser, vilket ökar kundnöjdheten.
Hållbar transport

Hur vi på TKL Logistics arbetar med samordnade leveranser:

  • Vi använder avancerade logistiksystem för att planera och optimera rutter i realtid.
  • Vi samarbetar med logistikaktörer för att samordna leveranser och undvika onödiga transporter.
  • Vi erbjuder våra kunder transparenta och mätbara lösningar för att de ska kunna se effekten av våra samordnade leveranser på miljön.
  • Vi arbetar konstant för att införa nya fossilfria alternativ.
  • Vi använder oss av intermodala transporter, som innebär att vi kombinerar olika transportslag för att effektivisera transporten av gods.

Hållbar transport är en stor del av vårt arbete mot en mer hållbar global logistik. Genom att använda innovativa lösningar och samarbeta med partner och kunder kan vi bidra till att minska miljöpåverkan från global frakt och skapa en mer hållbar framtid.

Som kund hos TKL Logistics får du alltid tillgång till TKL Portalen – en kundportal där du får insikt i dina sändningars klimatpåverkan. Du kan se utsläpp av växthusgaser och jämföra olika transportalternativ för att minimera din klimatpåverkan. Plattformen är ett verktyg för att öka din förståelse och ansvarstagande kring klimatet. Denna funktion i vår kundportal är för oss extremt viktigt för att ge dig som kund full insyn i sändningens klimatpåverkan och också möjlighet att påverka utsläppen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbar transport för att minska klimatpåverkan? Välkommen att kontakta oss eller läs fler artiklar om vårt hållbarhetsarbete. Välkommen till TKL Logistics – logistik som det borde vara.

Läs mer om TKL Logistics Kontakta oss