Vid import av gods är flygfrakt outmanat det snabbaste transportsättet. Det kan även komma att bli ett av de billigare alternativen när ditt gods är litet och lätt, med andra ord när godset har en låg volymetrisk vikt. I denna artikel vill vi informera om när flygfrakt är lämpligt och vad man bör ha i åtanke.

Gods och volym

Fraktflyg har en begränsad mängd lastutrymme. I och med detta ligger den volymetriska vikten till grund för fraktkostnaderna. Den volymetriska vikten räknas ut genom att multiplicera volym med en viktfaktor – densiteten. Exempelvis har en försändelse en volym på 0,5 kubikmeter. Godset har en viktfaktor på 167 kg per kubikmeter, vilket resulterar i att den volymetriska vikten blir 83.5 kg (0,5*167kg), som i sin tur ligger till grund för vad frakten kommer kosta. När du paketerar ditt gods är det viktigt att vikten är jämnt fördelad och att godset är ordentligt skyddat, för att undvika vältande gods och stötskador.

När är flygfrakt passande?

I vissa fall kan kostnaden som uppstår vid uteblivna eller försenade leveranser vida överstiga den extra kostnaden som flygfrakt innebär. För vissa företag är ledtiden kritisk, framförallt vid oförutsägbara händelser, bristkostnader och snabbt skiftande marknadsbehov. Skillnaden i ledtider från Kina kan bli dyr för företag om den skiljer sig från 3 arbetsdagar med expressflyg, till 23 dagar med exempelvis tågfrakt. Därför är flygfrakten en viktig del i logistikkedjan för många företag. Vid val av fraktalternativ är kostnaden ofta en stor faktor. När du importerar med flygfrakt kan totalkostnaden öka väldigt snabbt beroende på mängden gods. Se därför till att hålla koll på den volymetriska vikten. Små och lätta försändelser är lönsamma att frakta med flyg. Vid en större, tyngre mängd gods kan det vara aktuellt med andra fraktalternativ för att behålla kostnadseffektiviteten – såvida det inte är brådskande och valmöjligheterna är begränsade.

Snabbt och smidigt

Flygfrakt är onekligen ett vinnande fraktalternativ när det kommer till flexibilitet och tidseffektivisering. Allt du behöver göra efter att du har bokat flygfrakt är mer eller mindre att invänta din avisering – resten sköter vi på TKL Logistics. Vid import av gods från Kina är ledtiderna så korta som 2-3 arbetsdagar med expressleverans och 5-7 arbetsdagar med vanlig leverans. Det gör att du kan vara säker på att ditt gods är hos dig inom kort.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter. Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara!

Läs mer om flygfrakt Kontakta oss Vår kundportal