Den globala logistiken är komplex och skapar såväl utmaningar som möjligheter för importerande företag i Sverige. För att upprätthålla effektiva varuflöden och förbli konkurrenskraftig är det viktigt att välja rätt fraktmetod för din verksamhet utifrån dina specifika förutsättningar. 

Sjöfrakt och flygfrakt är två attraktiva transportlösningar för gods som ska fraktas långa sträckor, exempelvis från Kina till Sverige. Sjöfrakt är den vanligaste formen av global transport och det billigaste sättet att frakta gods över långa sträckor, medan flygfrakt är det givna alternativet för brådskande gods. Det är därför viktigt att väga alla aspekter av de två fraktmetoderna mot varandra för att hitta den lösning som möter din verksamhets utmaningar på bästa sätt. 

Skillnaden i ledtider

Valet mellan sjöfrakt och flygfrakt är till mångt och mycket en fråga om vilka krav på ledtider din transportlösning måste förhålla sig till. Flygfrakt är betydligt snabbare och är därmed ett lämpligt alternativ om godset är brådskande. Ledtiden för varor som fraktas från Kina till Sverige med flyg är cirka sex dagar – med möjligheten till att även beställa expressfrakt för en ännu snabbare transport. Om korta ledtider inte är en prioriterad fråga för din verksamhet är troligtvis sjöfrakt, med en ledtid på drygt 40 till 50 dagar, ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Kostnadsfrågan

Flygfrakt är, som det snabbaste transportmedlet, i de flesta fall även det dyraste. Ett undantag är om din försändelse är liten till storleken samt väger lite. Då kan flygfrakt vara ett av de billigaste fraktalternativen eftersom priset baseras på godsets volymetriska vikt. För tyngre och större försändelser är sjöfrakt en mer kostnadseffektiv transportlösning.

Vid sjöfrakt finns det ytterligare en parameter som påverkar fraktens slutgiltiga kostnad – valet mellan LCL och FCL. Vid LCL delar ditt gods på en container tillsammans med andra varor och du betalar då endast för den yta som du faktiskt använder. Vid FCL bokar du istället en hel container själv, vilket är ett fördelaktigt alternativ om du ska frakta stora mängder. Här kan du läsa mer om de två olika fraktalternativen vid sjöfrakt.

Miljöperspektivet

Ytterligare en aspekt gällande ditt val av transportlösning är dess miljöpåverkan, en fråga som blir allt mer viktig för många företag. Om din verksamhet värderar en stark hållbarhetsprofil är sjöfrakt att föredra, där utsläppen av koldioxid är mycket lägre än vid flygfrakt.

Jämför enkelt i TKL Kundportal

Alla våra kunder får tillgång till TKL Kundportal, en digital plattform där du enkelt kan jämföra flera avgörande aspekter mot varandra. Du ser både pris och beräknad ledtid för flyg- respektive sjöfrakt och kan även boka din transport direkt i plattformen. När ditt gods är på väg kan du i realtid följa godset hela vägen från punkt A till punkt B för full kontroll över hela varukedjan. Självklart har du även hela tiden tillgång till din personliga kundkontakt på TKL som har kunskap om din verksamhet och förstår dina behov. 

Vill du också uppleva en enkel och digital logistikhantering? Vi hjälper dig gärna att hitta den optimala transportlösningen för just din verksamhet. Välkommen till TKL Logistics!