För gods som ska fraktas långa vägar är flygfrakt eller sjöfrakt populära alternativ. De skiljer sig åt i ledtid och fraktkostnader och det kan vara svårt att avgöra vad som är det bästa valet för just er. Med TKL Kundportal kan ni enkelt jämföra och boka frakter samt ladda upp viktiga fraktdokument för en effektiv och digitaliserad logistik.

Samla all logistik i en plattform

Fungerande transporter är en viktig del av importerande företags flödesprocesser, där stopp och fördröjningar inte sällan får långa efterdyningar. Frakthantering identifieras därav ofta som en kritisk del i distributionskedjan och det är av stor vikt för lönsamheten att all transport sker smidigt och utan förseningar. Med TKL Kundportal kan ni optimera era logistikflöden så att er flyg- och sjöfrakt blir så friktionsfri som möjligt. I det användarvänliga gränssnittet kan ni enkelt boka frakter och skaffa er en bra överblick över alla era transporter – oavsett om ni fraktar med flyg eller båt. Med transparent och detaljerad realtidsinformation blir planeringen både tids- och kostnadseffektiv och ni minimerar kostsamma fördröjningar i distributionskedjan. 

Beräkna priser och se tillgänglighet

Att hitta den mest lönsamma fraktlösningen för just ert gods kan vara en tidskrävande process som känns snudd på omöjlig att klara av. Om det är flygfrakt eller sjöfrakt som är den optimala lösningen för er beror på flera olika faktorer som alla är lika viktiga att ta i beaktning. Kanske är det viktigt för ert företag att ha en stark hållbarhetsprofil? Eller så prioriterar ni korta ledtider framför övriga aspekter av leveransen? Flygfrakt och båtfrakt har båda olika för- och nackdelar som är bra att känna till inför en transportbokning.

Sjöfrakt

Sjöfrakt är ett hållbart alternativ när du ska frakta ditt gods långa distanser och inte prioriterar en snabb ledtid. Det är en kostnadseffektiv lösning för större gods som fyller en hel container, så kallad Full Container Load (FCL). För mindre gods finns möjlighet att samlasta genom alternativet Less than Container Load (LCL), men till ett ofta högre pris per kubikmeter. Det är därför viktigt att jämföra den faktiska totalkostnaden för er båtfrakt innan ni tar ert beslut.

Flygfrakt

Ska ni transportera gods långa sträckor erbjuder flygfrakt den utan tvekan kortaste ledtiden. Tack vare att det är den volymetriska vikten som ligger till grund för fraktkostnaden kan det även vara ett av de billigaste alternativen för gods med låg volym. Även här gäller alltså att jämföra totalkostnaden för ert specifika gods för att avgöra om flygfrakt är rätt alternativ för er eller inte. I vår kundportal kan ni enkelt se alla tillgängliga alternativ och jämföra alternativen sjöfrakt och flygfrakt mot varandra – både när det kommer till totalkostnader och ledtider. Med transparent information om hela transportkedjan kan ni hitta den lösning som är rätt för just ert gods så att ert varuflöde förblir tids- och kostnadseffektivt.

Digital dokumenthantering

Med ett digital arbetssätt kan ni effektivisera er dokumenthantering och skaffa er en konkurrenskraftig fördel. Undvik kostsamma missar som försenar era leveranser och spara tid genom att digitalisera er administration. I TKL Kundportal kan ni ladda upp alla era fraktdokument som rör både planerade och pågående leveranser och snabbt upptäcka om det är något dokument som saknas. TKL Kundportal förenklar även tulldeklarationen för importerande företag som använder sig av flyg- eller båtfrakt. Om ni importerar varor från ett land utanför EU måste ni spara era frakthandlingar tillhörande tulldeklarationen i fem år, något som ni enkelt gör i plattformen. Skulle det blir en efterkontroll har ni alla dokument samlade på ett och samma ställe och kan enkelt ta fram de berörda dokumenten.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss