Nyttjar ni flygfrakt som transportsätt världen över? Vi på TKL Logistics förstår varför. När tid är den avgörande faktorn är flygfrakt ett vinnande alternativ. Men precis som för andra transportalternativ ställs det även för flygfrakt krav på dokumentation genom hela processen, från början till slut. Nu kan ni minimera risken för dyra misstag och upptäcka framtidens möjligheter med alla fraktdokument i en plattform. Välkommen att ta er hantering mot nya höjder – med TKL Kundportal.

Dokument inom flygfrakt – vad gäller?

Transport av gods mellan olika länder är en process som kräver dokumentation i många olika steg. Det kan handla om allt från försäkringar, fakturor och packlistor till andra viktiga dokument som krävs för internationell handel och transport. Idag ställs därför stora krav på att importerande företag har full kontroll genom hela processen och följer uppsatta direktiv vid import av gods. Som speditör med global närvaro förstår vi att dessa bestämmelser kan kännas svåra att bemästra och vi har därför valt att underlätta hanteringen av dokument för flygfrakt – snabbt, enkelt och digitalt i TKL Kundportal.

Alla dokument på ett ställe – i TKL Kundportal

För importerande företag öppnar framtidens möjligheter med digital hantering upp till trygg, tidsbesparande och kostnadseffektiv logistik. Istället för att leta efter dokument och information på olika ställen kan ni nu fokusera på det ni gör bäst. I TKL Kundportal kan ni enkelt samla ihop, ladda upp och hantera era fraktdokument. Med allt samlat i en plattform kan ni effektivisera verksamheten och snabbt hitta fakturor, packlistor och andra dokument som rör era pågående transporter – världen över. Med TKL Kundportal får ni dessutom tillgång till realtidsinformation gällande samtliga relevanta aspekter av transportens förlopp och status. Sammantaget får ni all transporthantering i en plattform. Välkommen till logistik som det borde vara.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss