Då det rapporteras om fler och fler länder som stänger sina gränser vill vi förtydliga att åtgärderna i nuläget inte stoppar godstransporter. Mediala rapporter om hela länder som sätter sig själva i karantän och stänger sina gränser väcker självklart frågor och oro hos våra kunder med verksamhet som har kopplingar till berörda och omkringliggande länder. Därför vill vi understryka att dessa åtgärder hittills inte förhindrar godstransporter från att fortlöpa. Som tidigare nämnt kan omständigheterna däremot komma att leda till förseningar vid gränserna och eventuella kostnadsförändringar. Vi fortsätter att hålla oss själva och våra kunder uppdaterade och vi gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna av förändrade förhållanden.