Italien har som vi meddelade tidigare i veckan stängt ned verksamheter som inte har centrala samhällsfunktioner. Detta innebär ett stopp av de allra flesta godstransporterna eftersom personal inom lager, terminaler och åkerier behöver stanna hemma för att bromsa smittspridningen i landet. I vissa fall är det dock fortfarande möjligt att genomföra sändningar, hör av dig till din kontaktperson hos oss för aktuell information om just dina transporter. I övriga Europa fungerar transporterna på samma sätt som under de senaste veckorna. Godstrafiken fortgår alltså även i länder och regioner som satts i karantän men med reservation för att förseningar och i en del fall även kostnadsförändringar är att vänta på vissa rutter. Indien har beslutat att i tre veckors tid stänga ned landet. Tills vidare kommer terminaler fortfarande att vara aktiva men med nedsatt kapacitet. Berörda kunder bör därför vara förberedda på förseningar — men också på scenariot att nedstängningen pågår längre än 15 april som är det nuvarande slutdatumet, samt att den reducerade aktiviteten kan komma att stoppas helt. I Kina fungerar sjöfrakten återigen med god kapacitet, flygfrakt från Asien är däremot fortfarande mycket dyrare än under normala omständigheter. Vi råder de kunder som har möjlighet att överväga tågfrakt från Kina för att undvika kostsamma och/eller försenade flygleveranser. Ledtiden för tågfrakt är ca 25 dagar dörr till dörr. Vi fortsätter att hålla oss själva och våra kunder uppdaterade och vi gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna av de rådande omständigheterna. Kontakta oss