Speditörens värld förändras ständigt, drivet av globala ekonomiska skiftningar, teknologiska framsteg och förändrade konsumentbeteenden. I den här artikeln utforskar vi tre trender som kommer att forma framtiden för spedition under 2024 och framåt.

1. Klimatförändringar och geopolitiska spänningar

Under 2024 kommer aspekter som klimatförändringar och geopolitisk oro ta ännu större plats i diskussionen inom frakt- och logistikbranschen. Det här kan påverka resurstillgångar, begränsa transportvägar, störa produktion och höja kostnader.

Forskning visar att naturkatastrofer som torka, orkaner och skogsbränder blir allt vanligare. Under 2023 påverkade till exempel låga vattennivåer trafiken genom Panamakanalen, Yangtzefloden i Kina och Rhen i inlandet i Europa. Globala spänningar och konflikter, både nuvarande och de som potentiellt kan uppstå, har en betydande inverkan på investeringar och aktiviteter i leveranskedjan. De geopolitiska förändringarna kan leda till att företag behöver omvärdera och anpassa sina investeringsplaner, strategier och affärspartnerskap för att effektivt hantera och minimera politiska risker och säkerställa stabilitet och effektivitet i sina operationer, även i osäkra tider.

Den digitala speditionen är en trend som fortsätter att förändra marknaden under 2024 och framåt.

2. Ett verkligt test av åtaganden för hållbarhet

2024 kommer att vara ett viktigt år för hållbarhet och resan mot utfasning av fossila bränslen inom transport- och logistiksektorn. Nya rapporterings- och offentliggörandekrav träder i kraft inom EU och fler juridisktioner följer. Internationella sjöfartsorganisationen förväntas också granska specifikationerna för att minska växthusgasutsläppen inom sjöfarten. Samtidigt åtar sig allt fler företag att förbättra hållbarheten i sina leveranskedjor. Lär dig mer om hur vi på TKL Logistics arbetar med hållbarhet och hur du kan beräkna dina växthusgasutsläpp från transporter här.

Vill du veta mer om hur vi kan samarbeta för att minimera utsläppen från era transporter? Kontakta oss!

3. Digitalisering som ett måste

Det har blivit allt tydligare att digitalisering är avgörande för speditörer. Under de senaste åren har många speditörer integrerat teknologiska lösningar och funktioner för spårning och uppföljning (“track and trace”) med användarvänliga digitala plattformar för sina kunder. Det är en utveckling som inte förväntas stanna av, utan kommer att fortsätta förändra marknaden under 2024.

Digitala verktyg spelar också en betydande roll bakom kulisserna. De är avgörande för att förbättra vår förmåga att förutse och hantera kriser, samt för att underlätta bättre beslutsfattande och optimering med hållbarhet i åtanke. Trots att digitalisering innebär en kostnad, betraktas det nu som en nödvändighet inom branschen. Forskning utförd av Accenture visar att en överväldigande majoritet, 76 %, av företag inom frakt- och logistikbranschen betraktar bristen på fokus på digital utveckling som en allvarlig risk för deras verksamhet. De framhåller att utan en dedikerad satsning på digitalisering, står deras företag inför betydande hot mot sin framtida konkurrenskraft och effektivitet.

Möt framtiden inom spedition med TKL Logistics

Sammanfattningsvis, 2024 framstår som ett år med utmaningar som vi på TKL Logistics är redo att möta och hantera. Vi ser utmaningar inte bara som hinder, utan som möjligheter att växa, förbättra och innovera inom vår bransch.

TKL Portalen

Vi är fullt medvetna om att digital utveckling är avgörande för att vi ska hålla oss i branschens framkant och tillgodose våra kunders växande behov. I linje med den här insikten har vi utvecklat TKL Portalen, vår digitala logistikplattform. Den ger dig omfattande insyn och kontroll över dina frakter över hela världen. Med ett modernt och användarvänligt gränssnitt kan du enkelt jämföra olika fraktalternativ, boka frakter, samt ladda upp och hantera dina fraktdokument.

TKL Portalen ger dig även tillgång till realtidsinformation om varje relevant aspekt av din frakts förlopp och status, tillgängligt dygnet runt. Det här innebär att du kan få omedelbar uppdatering och översikt över dina frakter, vilket ger en ökad trygghet och effektivitet i din logistikhantering.

TKL Portalen kommer att fortsätta att utvecklas för att bli mer användarvänligt och göra ditt dagliga arbete mer effektivt. Till att börja med kommer en ny release våren 2024, som gör det möjligt att använda plattformen på mobil och surfplatta. Det här är bara ett av alla exempel på hur vi på TKL Logistics ständigt anpassar oss för att hålla oss i framkanten av branschutvecklingen.

Aktuella uppdateringar

Att hantera och övervinna de ekonomiska och politiska osäkerheterna kräver en flexibel och dynamisk affärsmodell. Vi kommer fortsätta att övervaka globala trender och händelser och anpassa våra strategier därefter. Det här kan innebära att diversifiera våra tjänster eller omstrukturera vissa delar av vår verksamhet för att säkerställa att vi är så resilienta som möjligt.

Hos TKL Logistics håller vi oss ständigt informerade om globala händelser och uppdaterar dig med de senaste nyheterna och insikterna som kan ha en inverkan på dina fraktkostnader och leveranstider. Den här informationen kommer till dig både genom våra skräddarsydda nyhetsutskick och via vår nyhetssida Aktuellt. Med TKL Logistics som partner har du alltid aktuell och relevant information som underlättar dina beslutsprocesser och bidrar till en mer effektiv logistikplanering.

Vill du uppgradera din logistik 2024? Kontakta oss på TKL Logistics för en kostnadsfri konsultation, så kan vi tillsammans utforska dina behov och möjligheter.

Publicerat: 2024-02-29

Logga in i TKL Portalen Kontakta oss