Som vi informerade om i början av februari så kommer det nya krav kring utökad säkerhetsdata för ankommande varor till EU, Nordirland, Norge och Schweiz. För mer detaljer hänvisar vi till https://tkl.se/aktuellt/utokade-sakerhetskontroller-infors-fran-och-med-1-mars-2023/.

Nu, när vi på många plan är tillbaka i ett mer normalt scenario avseende sjötransporter, behöver vi passa på att aktualisera villkoren kring rederiernas tillägg för 20’ containrar som hamnar i den högre viktskalan.

Vänligen notera vårt tillägg för godsvikt enligt nedan:

20 DC > 18 ton → + USD300

20 DC > 22 ton → + USD500

Har ni frågor kring ovanstående eller kring andra ämnen så är ni som alltid välkomna att kontakta oss så löser vi det som ska lösas tillsammans. Stort tack för er värdefulla support!

Publicerat: 2023-02-27

Vår kundportal Kontakta oss