Utmaningarna med kapacitets- och platsbrist tillsammans med störningar i större omlastningshubbar fortsätter. Som en konsekvens av detta fortsätter sjöfraktspriserna uppåt och därför tvingas vi ånyo att justera vår PSS (Peak Season Surcharge) för sjötransporter från Fjärran Östern fr o m ETD 15 juni enligt nedan:

  • PSS sjö: USD152w/m för LCL och USD4200/20’ respektive USD7000/40’ för FCL.
  • PSS tåg: USD125w/m för LCL och USD5000/40HC’ för FCL.

Våra kontor i Asien och vi på hemmaplan jobbar för högtryck med att säkerställa plats för ert gods i samband med att det är klart att skeppas. Det kan innebära att vi kan behöva gå utanför prisramarna från offererad (sjöfrakt + PSS) till en förhöjd kostnadsbild.

Stort tack för ert tålamod och support, tveka aldrig att ringa eller maila oss med era eventuella frågor och synpunkter så lovar vi att vi gör allt vi kan för att hitta lösningar tillsammans!

Publicerat: 2024-06-14

Logga in på kundportalen Kontakta oss