Vi lever och verkar i allt högre grad i en globaliserad värld där komplexa och världsomspännande leverantörskedjor snarare är regel än undantag. Samtidigt står det klart att mänsklighetens påverkan på miljön och klimatet måste minimeras för att vi ska kunna uppnå en långsiktig hållbarhet i samhället. Trycket på näringslivet, både från politiskt håll och från slutkonsumenterna, att bidra till detta är högt och förväntas bli ännu högre framöver. Att vara klimatsmart – och dessutom kunna bevisa det – är därför en stor konkurrensfördel på dagens marknad. 

Som speditör har vi en möjlighet men också ett ansvar att följa omvärldens utveckling och tillhandahålla tjänster som bidrar med lösningar till dessa utmaningar. Därför lanserar vi inom kort en ny funktionalitet i TKL Kundportal som innebär att du kan se en exakt beräkning av hur stort CO2-utsläppet blir för respektive transport som vi tillhandahåller. Lika enkelt som du kan beräkna priset på respektive transport.

Detta för att ni som företag inte bara ska ges möjligheten att göra miljömedvetna val kring era transporter, utan även för att bidra med data som kan användas av er för att räkna ut det totala klimatavtrycket för era produkter. En siffra som förväntas väga allt tyngre både i företags och konsumenters beslutsprocesser framöver. Detta är för oss ett led i en större strategi där vi ämnar att bidra med ytterligare värde till dig som kund genom att maximera vår kompatibilitet med en värld som alltmer präglas av medvetenhet och hänsyn till klimatet. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Vår kundportal Kontakt