Status Shanghai

Det besvärliga läget i Shanghai fortsätter och det är svårt att förutspå hur läget kommer att fortlöpa. Merparten av lasten hanteras alltjämt via hamnen i Shanghai, dock med längre hanteringstid. Vi ser också att vissa rederier ställer in sina fartygsanlöp på Shanghai.

Hursomhelst så finns det lösningar, bland annat via Ningbo, som används som ett alternativ vilket tyvärr medför en kapacitetsutmaning även där. Vi ser en marginell förbättring avseende flygfrakt från/till flygplatsen i Shanghai, men det är fortfarande kraftiga begränsningar och en betydligt längre hanteringstid.

Europeiska hamnar

Det är stora störningar i bashamnarna på kontinenten, framför allt i Hamburg och Rotterdam. Försenade fartyg som ankommer utanför sitt planerade anlöpsfönster ger en hög fyllnadsgrad på terminalerna, vilket medför proppar i logistikflödena i de stora containerterminalerna.

Det är praxis att de stora oceangående fartygen ges prioritet, vilket gör att de mindre feederanlöpen blir kraftigt försenade till de mindre hamnarna i Europa. Ibland ser vi förseningar på ett par veckor. Vi är medvetna om att det kan upplevas att vara en något ryckig och sen information kring avvikelser, men vi gör alltid vårt yttersta så att information ska nå våra kunder så snart vi får densamma från rederiet.

Sänkning av PSS

Vi ser sänkningar av sjöfraktsnivåerna från rederierna, dock av varierande karaktär. Baserat på ett urval av rederier har vi möjlighet att sänka vår PSS (Peak Season Surcharge) med USD16w/m för LCL respektive USD500/20’ och USD1000/40’. Vi har även möjlighet att sänka vår PSS på tågtransporter från Kina.

Givet den utmanande situationen i framför allt norra Kina behöver vi eventuellt gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar vilka oftast hamnar på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer.

PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD198w/m (LCL) och USD5150/20’ och USD8800/40’/HC (från och med ETD 1 maj).
PSS Tåg Import Kina: USD185w/m (LCL) och USD6900/40’HC (från och med ETD 1 maj).

Ni är som vanligt alltid välkomna att höra av er med eventuella frågor och funderingar.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2022-04-29

Vår kundportal Kontakt