Den nedåtgående spiralen med prissänkningar på containertransporter från Asien fortsätter och baserat på ett urval av rederier reducerar vi återigen vår PSS (Peak Season Surcharge). Om det skulle dyka upp oförutsedda händelser behöver vi alltjämt reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar vilka oftast hamnar på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Genom kontinuerlig kontakt med rederierna håller vi oss uppdaterade om läget och återkommer med eventuella justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD114w/m (LCL) och USD2650/20’ och USD4200/40’/HC (fr o m ETD 15 september)

Vi upplever fortfarande en tröghet i europeiska hamnar och nu läser vi om en ny strejk i Felixstowe mellan den 27 september t o m 5 oktober, vilket kan stöka till leveranskedjan ytterligare. Med en daglig och tät interaktion med rederierna gör vi vårt yttersta för att eventuella förändringar förmedlas till er så snabbt som möjligt.

Vi påminner om Golden Week i Kina och Hong Kong som infaller mellan den 1 och 7 oktober. Då stora delar av logistikverksamheten stängs ner, rekommenderar vi att ni placerar era bokningar i så god tid som möjligt.

Stort tack för er support, tveka aldrig att höra av er till oss med era kommentarer och om det är något ni undrar över!

Publicerat: 2022-09-15

Vår kundportal Kontakta oss