Vi ser fortsatta prisreduceringar på containertransporter från Asien och baserat på ett urval av rederier har vi möjlighet att återigen sänka vår PSS (Peak Season Surcharge).

Som vanligt behöver vi reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar vilka oftast hamnar på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Genom daglig kontakt med rederierna håller vi oss uppdaterade om läget och återkommer med eventuella justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD129w/m (LCL) och USD3150/20’ och USD5200/40’/HC (fr o m ETD 1 september).

Längre ledtider för transporter från Asien är alltjämt ett faktum. Även om det generellt sett just nu är en högre effektivitet i asiatiska hamnar är det fortfarande trögt i de större containerhamnarna i Europa. Vi gör vårt yttersta för att hålla er uppdaterade på sändningsnivå.

Ett säkert hösttecken är att det stundar Golden Week i Kina och Hong Kong första veckan i oktober. Som vanligt rekommenderar vi att ni placerar era bokningar i så god tid som möjligt.

Stort tack för er support, hör gärna av er till oss så löser vi det som ska lösas tillsammans!  

Publicerat: 2022-08-31

Vår kundportal Kontakta oss