Den positiva trenden med prissänkningar på containertransporter från Asien fortsätter och baserat på ett urval av rederier har vi möjlighet att återigen justera vår PSS (Peak Season Surcharge).

Om det skulle dyka upp oförutsedda händelser behöver vi reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar vilka kan hamna på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Vi håller oss uppdaterade via en daglig en tät kontakt med rederierna och återkommer med eventuella justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD70w/m (LCL) och USD1650/20’ och USD2200/40’/HC (fr o m ETD 1 oktober).

Återkom gärna till oss om ni har funderingar, så kommer vi fram till bra lösningar tillsammans!

Stort tack för er support!

Publicerat: 2022-09-30

Vår kundportal Kontakta oss