Sjöfraktspriserna från Asien fortsätter stadigt nedåt och baserat på ett urval av rederier har vi därför möjlighet att återigen justera vår PSS (Peak Season Surcharge). Vi reserverar oss för att vi eventuellt behöver gå utanför prisramarna och söka alternativa lösningar vilka kan hamna på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Vi har en tät dialog med rederierna och återkommer med eventuella justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD29 w/m (LCL) och USD200/20’ och USD400/40’/HC (fr o m ETD 1 november).

Om det skulle vara något ni funderar på är ni som vanligt alltid välkomna att kontakta oss, så hittar vi lösningar tillsammans!

Stort tack för er support!

Publicerat: 2022-10-31

Vår kundportal Kontakta oss