Sjöfraktspriserna från Asien fortsätter i en nedåtgående spiral och baserat på ett urval av rederier har vi därför möjlighet att återigen justera vår PSS (Peak Season Surcharge). Om det skulle dyka upp oförutsedda händelser behöver vi reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför prisramarna och söka alternativa lösningar vilka kan hamna på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Vi håller oss uppdaterade via en daglig och tät kontakt med rederierna och återkommer med eventuella justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD55w/m (LCL) och USD1250/20’ och USD1400/40’/HC (fr o m ETD 20 oktober)

Återkom gärna till oss om ni har funderingar, så kommer vi fram till bra lösningar tillsammans!

Stort tack för er support!

Publicerat: 2022-10-18

Vår kundportal Kontakta oss