Vi har återigen möjlighet att sänka nivåerna för PSS för er last från Asien, denna gång från och med ETD 1 mars.  

  • PSS: USD63w/m för LCL och USD1500/20’ respektive USD2900/40’ för FCL.

Vi ser framför oss att sjöfraktspriserna fortsatt kommer att reduceras, men det är en utmaning att förutse när och till vilka nivåer det kommer att plana ut. Vi bevakar läget och håller er uppdaterade.

Det nya normala är att rederierna seglar runt Afrika vilket medför längre transittider. Det här medför även att tillförlitligheten i rederiernas anlöpsfönster i hamnarna påverkas negativt.  

Med huvudfokus på att få hem er last kan det innebära att vi behöver gå utanför prisramarna från offererad (sjöfrakt + PSS) till en förhöjd kostnadsbild.

Som vanligt är ni alltid välkomna att kontakta oss med tankar, frågor och funderingar så försöker vi lösa eventuella utmaningar tillsammans.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2024-02-29

Logga in på kundportalen Kontakta oss