Kundundersökning

Vår strävan är att ständigt öka våra tjänsters mervärde genom att vidareutveckla Kundportalen. Detta kan exempelvis innebära att utöka kompatibiliteten så att Kundportalen kan kopplas samman med fler av de affärssystem som du som kund använder.

Som ett led i detta vill vi därför fråga dig gällande det/de affärssystem som ni använder för att bättre förstå ditt behov så att vi bättre kan prioritera hur Kundportalen ska vidareutvecklas. Frågorna tar cirka en minut att svara på.

Tack för att du hjälper oss att hjälpa dig!

Kontakt Till enkäten