Vi ser just nu att det är generellt ansträngt med kapacitet på biltrafik i Europa, vilket förväntas hålla i sig ett tag framöver. Ledtiderna är generellt lite längre och vi uppmanar er att lägga era bokningar med en så god framförhållning som möjligt.

Vi ser för tillfället ett litet ljus i tunneln avseende kapacitet på sjön från Fjärran Östern, vilket reflekteras med sänkningar av sjöfraktsnivåerna från vissa rederier. Baserat på ett urval av rederier har vi möjlighet att sänka vår PSS (Peak Season Surcharge) med USD18w/m för LCL respektive USD400/20’ och USD800/40’.

Givet snabba skiftningar behöver vi reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar, vilka oftast hamnar på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Vi håller koll på utvecklingen och återkommer så snart vi ser några ytterligare justeringar från rederiernas sida.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD180w/m (LCL) och USD4750/20’ och USD8000/40’/HC (fr o m ETD 1 juli)

Vi har haft ett halvår som fortsatt har kantats av extrema utmaningar och vi är inne i en mycket oviss period innehållande många faktorer som är svåra och rent av omöjliga att påverka. Hursomhelst så känner vi oss trygga i att vi står väl rustade att tillsammans med våra kunder, personal, IT-lösningar och leverantörer kunna leverera en god servicenivå framöver.

Stort tack för er support, ni är som vanligt alltid välkomna att höra av er med eventuella frågor och funderingar!

Tills vi hörs nästa gång önskar vi er alla en fortsatt skön sommar och härliga semesterdagar!

Publicerat: 2022-07-01

Vår kundportal Kontakt