Det har införts nya sanktioner för stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål. Se en kortfattad sammanfattning av de nya reglerna nedan.

Krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter (info från Tullverket)

Importören måste vid importtillfället kunna styrka att varorna som omfattas av bilagan XVII inte innehåller material av ryskt ursprung genom att lämna in relevanta uppgifter. Det kan importören göra genom ett MTC (Mill test certificate). Tullverket godtar också bevisning i form av följande dokument:

 • faktura
 • följesedel
 • leverantörsdeklaration
 • produktionsbeskrivning 

Dessa dokument måste innehålla uppgifter som visar ursprunget för det järn och stål som använts i produkten. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om denna inte innehåller tillräckliga uppgifter så kan varan inte övergå till fri omsättning.

Läs mer om Tullverkets krav på dokumentation här.

Övrigt

 • Stål/järnprodukter som producerats innan 23 juni 2023 omfattas inte men produktionsdatum måste kunna styrkas.
 • Om importören inte kan styrka ursprunget får varan inte importeras.
 • Nämn gärna på fakturan att artiklarna inte är har något steel/iron of russian origin.
 • E-signatur på handlingar är helt ok om det finns underliggande ”verifieringsblad”.

Här nedan är ett justerat exempel på ett generellt brev som en leverantör skrivit till en importör. Något liknande kan ni be er leverantör skicka till er. Men de måste självklart kunna styrka detta om Tullverket skulle vilja ha ytterligare styrkande handlingar, te.x. Mill Test Certificate.

XXX Company INC as an exporter of products made of Iron and/or steel to Svenska import AB declares that:

 • the export of Iron and Steel products as listed in Annex XVII of Regulation (EU) No 833/2014 covered by this order and future orders related to our contract to Svenska import AB does not either originate in Russia or have been imported from Russia;
 • the export of Iron and Steel products does not concern products processed in a third country incorporating Iron and Steel products originating in Russia as listed in Annex XVII (Article 3g (1) (d) of Regulation (EU) No 833/2014);
 • the export of Iron and Steel products are not in breach of any of the other applicable restrictive measures imposed the European Union.

Som vanligt är ni mer än välkomna att höra av er med eventuella frågor och funderingar, så löser vi det som ska lösas tillsammans.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2023-11-07

Logga in på kundportalen Kontakta oss