Höjningar av MAUT i Tyskland
Den tyska staten har aviserat om kraftiga höjningar av MAUT från och med 2023-12-01. Avgiften omfattar fordon som väger 7,5 ton eller tyngre och kommer att påverka kostnaden för transporter både till, från och via Tyskland. Hur stora höjningarna kommer att bli är ännu inte klart, men vi håller oss uppdaterade på situationen och återkommer när vi vet mer om hur MAUT-tillägget påverkas.

Från och med 2024-07-01 kommer MAUT även att omfatta fordon som väger 3,5 ton eller mer, till skillnad från idag där avgiften enbart gäller för 7,5-tons fordon eller tyngre. Det är även fler europeiska länder, som Ungern, Österrike och Tjeckien, som ser över sina vägskatter. Vi följer utvecklingen på marknaden och återkommer om eventuella förändringar. 

Golden Week i Kina
Mellan 29/9 och 6/10 är det helgdagar i Kina och stora delar av landets logistikverksamhet stängs då ner. I Hong Kong är verksamheten enbart nedstängd 2/10. Vi håller en dialog med de kunder som påverkas. 

Ni är som vanligt varmt välkomna att höra av er med eventuella frågor och funderingar.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2023-09-21

Logga in på kundportalen Kontakta oss