Det har varit ett händelserikt första halvår av 2024, som präglats av oroligheterna i röda havet såväl som nya regleringar kring växthusgasutsläpp. Nedan sammanfattar vi några viktiga händelser från passerade och kommande månader, både för fraktbranschen och TKL Logistics. 

Sjöfrakt 

Med anledning av situationen i Röda Havet har fartygen sedan slutet av 2023 seglat runt Afrikas kust. Detta har medfört längre transittider, reducerad kapacitet och en försämrad tillförlitlighet på beräknade ankomsttider till hamnar. 

Den nya seglingsrutten, i samband med peaken inför det kinesiska nyåret, gjorde att vi i början av året såg att sjöfraktspriserna från Fjärran Östern sköt i höjden. Vi såg därefter en gradvis prissänkning under februari och mars följt av en mer stabil period till slutet av april. Därefter har sjöfraktpriserna återigen gradvis stigit, och förväntas fortsätta stiga ytterligare.  

Det kommer in nytt tonnage från rederierna under året, men denna nya kapacitet äts upp av en rad saker såsom en generell ökad efterfrågan som även drivits på av tidigarelagda inköp, längre transittider, trängsel- och väntan i hamnar samt förseningar som därför skapat en kapacitetsbrist. 

Framtiden är som vanligt svår att sia om, men med tanke på det instabila läget på det geopolitiska planet ökar såklart risken för ytterligare störningar i leveranskedjorna. Krisen i Röda Havet trappas upp genom att Houthis vapen når långt ut i Indiska Oceanen samt att Iran har beslagtagit fartyg med israelisk koppling. Det ryska invasionskriget i Ukraina, ökade spänningar kring Taiwan och det förestående presidentvalet i USA är andra aspekter som påverkar eller kan komma att påverka den globala handeln på ett eller annat sätt. 

Läs vårt senaste PSS-inlägg och andra nyhetsinlägg här – https://tkl.se/nyheter/ 

Reducerad kapacitet i Europa under sommaren 

Under sommar- och semesterperioden påverkas Europatrafiken av reducerad kapacitet och längre ledtider. Anledningen till de påverkade ledtiderna är bland annat att det i flera länder på kontinenten införs körrestriktioner för tung trafik under sommarperioden, till exempel i Frankrike, Tyskland, Polen, Österrike. Framför allt sker detta i samband med helger, vilket påverkar ledtiderna negativt. 

I färjetrafiken reduceras avgångar och många rederier prioriterar persontrafik, vilket i sin tur också kan påverka ledtiderna. Dessutom stänger medelhavsländerna, och i synnerhet Italien, ner kraftfullt under augusti månad. 

Andra event som påverkar trafiken i Europa är bland annat fotbolls-EM i Tyskland som pågår mellan 14 juni och 14 juli och även OS och Paralympics i Paris, som pågår mellan 26 juli och 11 augusti, respektive 28 augusti till 8 september. 

Oavsett om det gäller inrikes- eller utrikestransporter ber vi er att under dessa veckor ha längre framförhållning med era bokningar och även säkerställa att era mottagare har öppet under semestertiderna. På så sätt kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningar för att få fram godset i tid. 

Nya EU-regleringar 

I januari i år initierades implementeringen av EU:s ETS, Emissions Trading System, för den marina sektorn och CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, för importörer av koldioxidintensiva varor. 

ETS 

Att den marina sektorn nu omfattas av EU ETS innebär att utsläpp från större fartyg, bruttovikt 5000 ton och upp, nu ingår i det övergripande EU-systemet som reglerar hur mycket växthusgaser som får släppas ut. Systemet omfattar 50% av utsläppen från fartyg som påbörjar eller avslutar resor inom EU och 100% av utsläppen för resor mellan hamnar inom EU. Systemet fasas in under kommande år och från och med: 

  • 2024 omfattas 40% av utsläppen, 
  • 2025 ökar omfattningen till 70 % av utsläppen, 
  • 2026 och framåt omfattas 100 % av utsläppen. 

Systemet medför att rederier behöver köpa utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem för varje ton rapporterade utsläpp, vilket har och fortsatt kommer att påverka fraktpriserna. Vi ser en påverkan på sjöfrakt från Fjärran Östern, inte minst på grund av den ökade sträckan rundandes Afrikas kust. Även frakter inom Europa som går via färjelinjer påverkas av ETS-tillägg. 

CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism 

Med rapporteringsstart för varor importerade från och med 1 oktober 2023, har nu övergångsperioden för CBAM inletts. Efter de två första kvartalen meddelades det att en stor andel importörer av CBAM-varor missat att lämna in rapporter. Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet för CBAM i Sverige, har flaggat om möjligheten att, under särskilda premisser, begära en sen inlämning för passerade perioder om rapporteringen inte skickats in. Mer information hittar du här: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/cbam/.  

CBAM är en gränsjusteringsmekanism som EU infört för att åstadkomma rättvis prissättning på koldioxidintensiva varor som importeras. Genom att prissätta de inbäddade utsläpp som genererats vid produktion utanför EU vill man säkerställa likvärdighet med inhemsk produktion, att EU:s klimatmål uppnås och dessutom främja utsläppsreduktioner för industrier utanför EU. 

CBAM omfattar initialt varor av cement, järn och stål, aluminium, gödselmedel, el och vätgas. Importörer av CBAM-varor ska under övergångsperioden mellan 2023 och 2026 kvartalsvis rapportera för inbäddade utsläpp. När CBAM går in det slutgiltiga stadiet 2026 måste importörer vara godkända CBAM-deklaranter och även ange och köpa certifikat för varornas växthusgasutsläpp. 

Både rapporteringen och utsläppsberäkningen kommer med svårigheter, inte minst när det från det tredje kvartalet 2024 ställs krav på att rapportera de faktiska utsläppen. Vi arbetar kontinuerligt med att hjälpa och informera våra kunder som importerar CBAM-varor. Ni är alltid välkomna att kontakta oss med frågor och funderingar. Ni kan även hitta mer information om CBAM på vår hemsida: https://tkl.se/aktuellt/cbam-forordningen/.  

Mindre klimatpåverkan med TKL Logistics 

Transportsektorn spelar en kritisk roll i den gröna omställningen, och vi på TKL Logistics arbetar kontinuerligt med att utveckla möjligheter till att minska vår och våra kunders, klimatpåverkan.  

Vi vill främja och ta initiativ som bidrar till mer hållbara godstransporter. I december 2023 inledde vi därför ett samarbete med DHL Express för reducering av växthusgasutsläpp. Detta innebär att vi nu reducerar 15% av utsläppen från alla våra, och våra kunders, flygsändningar med DHL Express. Reduceringen sker via insättning av SAF, Sustainable Aviation Fuel, med DHL’s GoGreen Plus-tjänst. Som kund till oss finns även valmöjligheter för att uppnå större utsläppsreduktioner för era sändningar. Du kan läsa mer om SAF i vårt nyhetsinlägg: https://tkl.se/hallbarhet/tkl-reducerar-vaxthusgasutslapp-med-saf/ 

På TKL Logistics erbjuder vi även insättning av mer hållbart bränsle för andra transportslag, för att ni ska kunna reducera era scope 3 utsläpp. Läs mer om vårt arbete för hållbara transporter här: https://tkl.se/hallbarhet/ 

Vi hjälper dig att jämföra olika fraktalternativ för att hitta de mest optimala och effektiva fraktlösningarna för dina behov – oavsett om det rör sig om kostnader, ledtider eller hållbarhet. Kontakta oss på TKL Logistics idag: https://tkl.se/kontakta-oss/. 

Framtiden på TKL Logistics 

Under de senaste åren har vi lagt ett stort fokus på vår digitala utveckling och arbetar nu intensivt för att kunna lansera vår nya kundportal mot slutet av 2024. Målet är att ge dig som kund en förbättrad användarupplevelse, med ett anpassat gränssnitt för både dator, mobil och surfplatta. Vår kommande kundportal erbjuder nya och förbättrade verktyg och funktioner, med automatisering och integrationsmöjligheter. Vi ser fram emot att dela TKL Portalen 2.0 med er! 

Vi har också välkomnat två nya säljare till vårt team, Fredrik och Mikael. Fredrik kommer från en mångsidig bakgrund av sjö-, flyg- och lastbilsfrakt och Mikael har en lång historia inom branschen sedan han 1997 slirade in som vikarierande lastbilschaufför. Vi presenterar dem ytterligare i vårt nyhetsinlägg, som du hittar här: https://tkl.se/allmant/tkl-logistics-utokar-saljteamet-starker-var-position-som-er-partner-for-globala-frakter/

I mars tillsatte vi även en ny ekonomichef, Linus, som kommer att leda arbetet med att effektivisera och förbättra administration, fakturering och uppföljning. Linus tar även med sig värdefull erfarenhet från bolag med digitala produkter. 

30-årsjubileum på TKL Logistics 

TKL Logistics grundades 1994, i år firar vi 30-årsjubileum! Detta uppmärksammar vi lite extra genom en serie artiklar med intervjuer och tankar från några av TKL Logistics huvudpersoner genom åren. Först ut är Kjell Lundgren med en tillbakablick på företagets historia, läs Kjells berättelse om uppstarten här: https://tkl.se/allmant/tkl-logistics-30-ar-grundaren-kjell-lundgrens-perspektiv/ 

Vi vill även passa på att tacka alla gamla och nya kunder för ert förtroende. Vi ser fram emot en spännande andra halva av 2024 och fortsätter arbeta för att leverera effektiva transportlösningar till er. Vi önskar er en fantastisk sommar och semester! 

Vi har öppet hela sommaren, det är bara att höra av er om ni behöver vår support.