• CBAM – en av EU:s gränsjusteringar för koldioxidläckage
  • Inledningsvis berörs varor av järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas
  • Övergångsperioden för CBAM trädde i kraft 1 oktober 2023
  • Sista kvartalet 2023 rapporteras in senast 31 januari 2024
  • Inloggning till CBAM:s övergångsregister har öppnat

Den första oktober trädde övergångsperioden för CBAM-förordningen i kraft. CBAM, förkortning av Carbon Border Adjustment Mechanism, är en av EU:s gränsjusteringar för koldioxid och har för avsikt att minska risken för koldioxidläckage när EU implementerar en mer omfattande klimatpolitik. Koldioxidläckage sker till exempel genom att företag inom EU flyttar kolintensiv produktion till länder med färre lagar och regelverk kring utsläpp av växthusgaser. Genom CBAM-förordningen hoppas EU därför kunna influera omställning till grönare produktion även utanför EU:s gränser. 

1 oktober 2023 – övergångsrapportering

De varor som inledningsvis kommer beröras är järn, stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el och vätgas. Mer information kring varukoder och rapportering finns bland annat hos Naturvårdsverket, som blivit utsedd som Sveriges CBAM-myndighet. Läs mer här: Referensbibliotek för CBAM, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (naturvardsverket.se). Ni kan som importör själva logga in på tullverkets e-tjänst för att kontrollera statistik och vilka CBAM-varukoder som deklarerats, under förutsättningen att ni vet vilka varukoder som faller under CBAM.

I den första övergångsperioden med start 1 oktober 2023 så krävs kvartalsvis en rapportering av importerade CBAM-varor, med information kring bland annat varumängd, deras totala utsläpp och även genererade indirekta utsläpp. Rapporteringen sker till e-tjänsten CBAM Transitional Registry och behöver vara inlämnad senast den sista dagen av efterkommande månad. Första kvartalet, oktober till december 2023, behöver alltså rapporteras senast 31 januari 2024. Inloggningen till e-tjänsten för övergångsregistret har nu öppnat, se mer info här: CBAM-systemet – Tullverket.

1 januari 2026 – permanent implementering

När den permanenta CBAM-förordningen träder i kraft 1 januari 2026 är planen att ni som importör behöver deklarera och köpa CBAM-certifikat för de rapporterade utsläppen. För att kunna importera CBAM-varor efter att denna förordning implementerats behöver ni då bli godkänd som CBAM-deklarant. Detta ska göras genom att ansöka hos den behöriga CBAM-myndigheten, som för Sverige är Naturvårdsverket. Ansökan är planerad att öppna 31 december 2024.

Känner du att CBAM, varukoder och inbäddade utsläpp skapar förvirring?

Vi på TKL Logistics förstår att CBAM-förordningen kan kännas komplicerad. Önskar ni support kring svårigheter med beräkning och rapportering av varor och utsläpp? Kontakta oss så hjälper vi er vidare!

Publicerat: 2023-11-24

Logga in på kundportalen Kontakta oss